РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОД ДЕФОРМИТЕТИ

Ортопедската рехабилитација е форма на терапија која третира широк спектар на состојби кои влијаат на мускулно-скелетниот систем. 

Оваа рехабилитација помага да се подобри силата, опсегот на движење, рамнотежата, координацијата на движење и да се зголеми можноста на секоја индивидуа за извршување активности од секојдневно живеење и враќање на нивното претходно ниво на функција.